esemény
Mese képekkel: valóság és fikció között | Paolo Ventura | Műcsarnok

megnyitó | 2020. április 29. 18:00

web | https://www.facebook.com/event...

cím | Műcsarnok

Térkép

Paolo Vent­ura, a Ve­len­cei tör­té­net – Au­to­ma­ton című fo­tó­so­ro­zat al­ko­tó­ja Tosz­ká­ná­ból kül­dött vi­de­o­ü­ze­ne­té­ben mond­ja el az édes­ap­já­tól hal­lott tör­té­ne­tet.

Hall­gas­sák meg a mű­vészt, aki al­ko­tói mun­ka­mód­sze­ré­ről is be­szél, majd lá­to­gas­sák meg vir­tu­á­lis ki­ál­lí­tá­sun­kat.

A vi­de­ót a meg­je­lölt idő­pont­ban tesszük közzé : https://www.youtube.com/watch?v=PwuDSgjL55I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3SquTCZu0ojSdLzbxZVuWASlrLQRv05PHUaOr-yxkTI-OclfRAuEehJ2M


Vir­tu­á­lis séta: http://​mu­csar­nok.​hu/​pan​oram​afot​o/​vent­ura/

Vir­tu­á­lis tár­lat­ve­ze­té­sek a ki­ál­lí­tás­ról:
Ju­hász Anna: https://​www.​you­tu­be.​com/​watch?​v=bAM​LqMT​lpao&​fbc​lid=IwA​R30V​PAeB​6c_​S51​pR5l​Yia1​8XNK​daFx​FEfy​ye4C​nJIr​APGy​ZkvL​R0Lo​Rexs
Orvos-Tóth Noémi: https://​www.​you­tu­be.​com/​watch?​v=548​qZqw​F3ac&​fbc​lid=IwA​R2El​WM5k​szVW​gTzJ​zpKw​rPYz​eWb1​9BK8​fWPV​Tuhz​4pQD​hhJY​ASWf​uIwA​lk

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z