esemény
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT I Átlátás #3 | Bilak Krystyna | ISBN könyv+galéria

kurátor | Soós Andrea

megnyitó | 2020. március 2. 19:00

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2020. március 27.

cím | ISBN könyv+galéria

Térkép

Bilak Krystyna: KOMPLEMENT I Átlátás #3
2020. március 2-27.
Megnyitó: 2020. március 2. 19:00
Kurátor: Soós Andi

A naponta ránk zúduló, temérdek kép áradatában mi lehet az, ami elkapja a tekintetünket? Egy másik embert megfigyelni mindig izgalmas volt, és a másik teste iránti kíváncsiság
úgy tűnik, az Instagram korában sem hagyott alább. Komplement című munkájában Bilak Krystyna az emberi testet és annak mozgását viszonyítási alapként használja, miközben
arról gondolkodik, hogyan lehet irányítani a figyelmet és miként lehet olvasni a képeket egy olyan világban, amelyben azok könnyen a visszaélés vagy a propaganda eszközévé
válhatnak.
A 'Komplement' erre a 21. századi problémára reagál: Bilak Krystyna a képek értelmezésének különböző rétegeivel foglalkozik, az érzékelés és a jelentés közötti kapcsolatot vizsgálja. A néző tekintetét számokkal, pontokkal, vonalakkal irányítja. Az absztrakt kompozíciókon hol a művész önarcképét, hol egymásba kapaszkodó kezek alkotta szoborcsoportot, máshol pedig a bűnügyi helyszíneléskor is használt körvonalakat látunk, amelyek a mozdulatok lehetséges sorrendjét érzékeltetik. Az abszurd mozgások, váratlan helyeken felbukkanó testrészek arra ösztönöznek, hogy valóban időt szánjunk a kép megnézésére. A megértéshez Bilak megoldókulcsokat is ad azáltal, hogy leleplezi a kép készítésének technikáját. Ami elsőre számítógépes utómunkának tűnik, arról kiderül, hogy csupán egy tükröződés, egy papírkivágással kiemelt részlet vagy éppen egy színes fólia torzító hatása.
Ezekkel az egyszerű eszközökkel – téri absztrakció, fényhasználat, mozgás – olyan megtévesztő látványt épít fel, amelyben megkérdőjelezi a fotográfia által közvetített információ igazságát. A sorozat bemutatásához készült, fa lécekből épített installáció arra invitálja a nézőt, hogy a képek befogadásában aktívan részt vegyen. A kitakarások, az
egymásba futó keretek, a lécek által kijelölt nézőpontok arra utalnak, hogy a megismerést számos szubjektív, emberi tényező befolyásolhatja.
Bilak Krystyna (1993) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia szakán diplomázott 2019-ben, a Komplement című fotósorozattal és installációval. Munkáiban a látás, az érzékelés szubjektív természetén keresztül valóság ábrázolásának fotográfai eszközeivel kísérletezik.

Támogatók:
Magyar Fotóművészek Szövetsége / Association of Hungarian Photographers
,
Nemzeti Kulturális Alap
(NKA),
Vylyan Pincészet
Szervezők: FFS - Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, Magyar Fotóművészek Szövetsége,
ISBN könyv+galéria
Helyszín: ISBN könyv+galéria | 1084 Budapest, Víg utca 2.
Megtekinthető: 2020. 03. 03-27.
K-P: 12-19H, Szo: 14-18H

———————————
Átlátás #3
Az Átlátás #3 a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója harmadik alkalommal megrendezésre kerülő tehetséggondozó projektje és kiállítássorozata. A program célja, hogy professzionális bemutatkozási lehetőséget biztosítson a résztvevő Stúdió-tagoknak valamint a kiválasztott kurátoroknak. Az első Átlátás 2011-ben született meg Oltai Kata és Nánási László ötletéből, majd 2013-2014-ben folytatódott Barta Edit és Trembeczki Péter gondozásában. A program keretében eddig – többek között – olyan, ma már közismert alkotók mutatkozhattak be, mint Bartha Máté, Ember Sári, Gáldi Vinkó Andrea és Szombat Éva.
Az idei Átlátás keretében összesen 10 alkotó 9 önálló és csoportos kiállítása valósulhat meg nyolc budapesti és egy debreceni helyszínen, olyan non-profit és for-profit galériákban, mint az FKSE Stúdió Galéria, ISBN köny+galéria, K.A.S. Galéria, MyMuseum, PINCE, Sesztina Galéria (Modem, Debrecen), Supermarket Gallery, TOBE Gallery, Várfok Project Room.
A projektben résztvevő alkotók és kurátorok két körben, pályázati úton kerültek kiválasztásra: előbb a Stúdió tagjai küldhettek be friss projekt-terveket, melyeket a második körben, egy nyílt kurátori pályázat keretein belül a jelentkezők rendelkezésére bocsátottunk. A beérkezett kurátori koncepciók közül Barkóczi Flóra és Tóth Balázs Zoltán segítségével választottuk ki azokat, amelyek most megvalósulhatnak. Lényeges szempont volt, hogy a kiválasztott projektek az alkotó, a kurátor és a galéria képviselőjének/vezetőjének szoros együttműködése, diskurzusa révén valósuljanak meg. (Regős Benedek, az FFS korábbi titkára, projektvezető)
www.ffs.hu
www.instagram.com/ffs_budapest
www.fotomuveszek.hu
www.isbnbooks.hu
___________________________________________________
Krystyna Bilak: KOMPLEMENT
Vernissage: 2 March 2020 7 PM
On view: 3—27 March 2020

Curated by: Andi Soós
In the flood of pictures we see every day what can catch our eyes? Observing other people was always exciting, and the curiosity towards someone else’s body is even more intense in the age of Instagram. In her work, titled Komplement, Krystyna Bilak is using the human body and its moving as a reference. Meanwhile, she is thinking about how our attention can be directed and how images can be read in a world where they can easily be the tool of abuse or propaganda.
The project Komplement reflects on this 21th century issue: Krystyna Bilak is dealing with the various layers of interpreting images. She is detecting the relationship between perception and meaning. Bilak is driving the sight of the viewer with numbers, points or lines. In her abstract compositions we see a self-portrait of the artist, hands in a sculpture-like order, or just contours of a body resembling us of site inspections of crime
investigations. Absurd movements and unexpectedly appearing body parts encourage us to spend more time decoding each photo. Bilak gives us keys to understand her images by unfolding the process of creating the photographs. Turns out that what seemed to be a digital manipulation is just a reflection, a detail enhanced by a cut out layer or a distorted effect of a coloured foil.
With these simple tools – abstraction of the space, lightning, moving – Bilak built up an illusive scenery, in which she questions the truth of the photographic image. The wooden installation invites the viewer to take part in the interpretation of the work. The masked layers, intertwining frames and the aspects designated by the wooden construction are referring to the fact that perception is influenced by a number of subjective and personal factors.
Krystyna Bilak (b. 1993) graduated from the photography course of the Moholy-Nagy University of Art and Design. As her diploma project she presented the series and photographic installation Komplement. In her works, through the analysis of the subjective nature of vision and perception, Bilak is experimenting with photographic representation of reality.

Supporting partners: Studio of Young Photographers (FFS), Association of Hungarian Photographers, National Cultural Fund of Hungary (NKA), Vylyan Winery

Location: ISBN books+gallery | Víg utca 2., 1084 Budapest
On view: 3—27 March 2020

Tue-Fri: 12-19H
Sat: 14-18H
———————————
OVERVIEW #3
Overview #3 is an exhibition series organized by the Studio of Young Photographers for the third time. The purpose of the program is to provide professional showcase platform for participating Studio members and selected curators. The first Overview was born in 2011 from the ideas of Kata Oltai and László Nánási, then continued in 2013-2014 under the care of Edit Barta and Péter Trembeczki. So far, the program has included, among others, well-known artists such as Máté Bartha, Sári Ember, Andrea Gáldi Vinkó and Éva Szombat.
This year’s edition will feature 9 solo and group exhibitions by a total of 10 artists at eight locations in Budapest and one in Debrecen, in non-profit and for-profit galleries such as FKSE Studio Gallery, ISBN Book+Gallery, K.A.S. Galéria, MyMuseum, PINCE, Sesztina Galéria (Modem, Debrecen), Supermarket Gallery, TOBE Gallery, Várfok Project Room.
The artists and curators involved in the project were selected through a competition: previously, members of the Studio were able to submit fresh project proposals, which we made available for applicant curators through an open call. From the curatorial ideas received, with the help of Flóra Barkóczi and Zoltán Tóth Balázs we have chosen those that can be realized within the framework. It was essential that the selected Overview #3 of projects be implemented through close collaboration and discourse between the artist, curator and gallery representative/ manager.
(Benedek Regős, Former secretary of FFS, project coordinator)

www.ffs.hu
www.instagram.com/ffs_budapest
www.fotomuveszek.hu
www.isbnbooks.hu

Jótanács

Az ikOn oldalain elhelyezett hirdetésekkel (bannerekkel) a kortárs képzőművészeti események nagyobb látogatottsága érdekében végzett munkát támogatja!

az ikOn médiaajánlata

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z