esemény
Entrópia | Koroknai Zsolt | K. A. S. Galéria

megnyitó | 2019. november 15. 18:00

a kiállítást megnyitja | Szombathy Bálint

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2019. november 25.

cím | K.A.S. Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 9.

Térkép

Entrópia
22 recept az élettől

Koroknai Zsolt kiállítása


Megnyitó: 2019. november 15. péntek 18:00

A kiállítást megnyitja: Szombathy Bálint

Az Entrópia című kiállításomban, a performansz-remix témakörében az idő létezésének kérdésével, a múlt és a jelen folyamatával foglalkozom.

Rudolf Clausius (1822–1888) által megfogalmazott törvény „a hő nem haladhat egy hideg test felől egy meleg fele” az egyetlen olyan általános törvény amely megkülönbözteti a múltat a jövőtől, ahol egy időnyíl jelenik meg a világot leíró mezők jelenségeiben és a hőnek is jut szerep, vagyis csak ott különböztethető meg a múlt és a jelen ahol hő van. Clausius az entrópia -val (egy rendszer rendezettségi foka) jellemzi a hőnek ezt az irreverzíbilis, meghatározott irányba tartó mozgását.

Ez a jellegzetes időnyíl a termodinamikában a pszichológiában és a kozmológiában mint szimmetriasértés jelentkezik a feltételezett folyamatokban, egyfajta életlenlátás időérzékelése számunkra a mindennapok létezésében az idő múlása.

Mint demonstrációs tárgy Nagymamám sütője idézi fel a múltat megjelenítve a sütemények illatát, a 22 recept stációi évek számai, akár védikus hangok kottái rezonálnak a galéria terében egy akusztikus gitár szerpentinjének intonációjában.

Performatív valóságukban mint állandósult pillanat közelít az idő múlása az illatok és hangok terén át, feloldva a receptek értelmezett anyagát, verbális metrikáját, képzetes idő-utunkat az élethez.

A múlt a jelen küszöbére érkezik, az illatok érzéki emlékeit, performativ nyomait megjelenítve, hogy vektoriális idővonulatában újra érzékeltesse a cselekvés és az odaadás szeretetét a sütemények 22 receptjét az élettől.

A Tanto illetlen élével megvágja ezt a szimmetria sértést, hogy tükörképeként teljesedjék ki az azonosulás formájában.

Ez a fikció mint modell demonstrálja a tudat idejét, szemcsézett világunk mikróképeit, mely a galéria minimális rendezettségi hőjével, entrópiájával számunkra valóságként idéződő múlt a jelenben.

Anyagában viszonylagos. „A világunk finoman diszkrét nem folyamatos.”

Nehéz megtalálni az idő forrását, a hangzás belső mantrázó rezgését, a hő szárnyán utazó illatok múltat összekötő jelenét, a 22 recept szeretetét az élettől.

Koroknai Zsolt DLA

A kiállítás megtekinthető: november 25-ig

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!

Besny� �va -- Szem�lyes t�vols�g