esemény
FEDŐ ÉS FEDETT | Matzon Ákos | Kultúrkúria

megnyitó | 2019. október 18. 18:00

a kiállítást megnyitja | Szegedy-Maszák Zsuzsanna

web | http://www.kulturkuria.hu/view...

a kiállítás bezárása | 2019. november 10.

cím | Kultúrkúria

Térkép

Lazán, közel párhuzamosan futó, rivalizáló, néhol egymást keresztező, egymás alá, vagy fölé keveredő színes vonalsávok — szövedékek — kapcsolódnak egymásba és töltik ki rendezett rendetlenségben a képmezőt.

A festészet egyik kérdésére keresik — válasz nélkül — a megoldást; ábrázolhatók-e objektíven a tér dimenziói a sík felületen.

Néha felvetődik, hogy ez a (mozgás)tér egyáltalán létezik-e?
A képsorozatot végigszemlélve, maradhatunk abban a boldog, naiv illúzióban, hogy igen, az emberi létben is a valóságos és szellemi tér szabadon rendelkezésünkre áll.
(Matzon Ákos)

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z