esemény
Rendszerváltások // Pátosz menedzsment No. 3. | Gosztola Kitti | tranzit.hu

megnyitó | 2019. junius 11. 18:00

web | https://www.facebook.com/event...

cím | Vasas Szakszervezeti Szövetség Székháza (1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.) földszint 19-es terem

Térkép

<Pátosz menedzsment>
Beszélgetés-sorozat a magyar művészet toposzainak múltjáról és jelenéről

Időpont: 2019. június 11., 18:00-20:00

#3 Gosztola Kitti: A kinyerés mélységei, 2017, acélöntvény, 70 x 50 cm, Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány. Fotó: Alex Martin

A <Pátosz menedzsment> beszélgetés-sorozat harmadik, a tavaszi félévben utolsó alkalmán Hornyik Sándor Gosztola Kittivel beszélget a művész A kinyerés mélységei című szobra mentén. A munka az újraindított Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelepen készült, és ekként egyszerre idézi fel a szocialista művészet hétköznapi gyakorlatát és elvont elméletét is, amely a realizmus és a realitás fogalmaival polarizálta a művészetet, miközben az alkotó jelenlegi esztétikai horizontja már az archeológia és az ökológia között oszcillál.

A <pátosz menedzsment> egy nem létező fogalom, amely a pátoszformula és a dühkezelési terápia (anger management) fúziójából született. Az efemer fogalom egyik forrása tehát a pszichológiához és a szociálpszichológiához vezet, a másik pedig a művészettörténethez, konkrétan Aby Warburg munkásságához. Warburg egyik levelében a kultúra pszicho-történészeként írta le magát, aki azt vizsgálja, hogy az erős érzelmeket, a szenvedélyeket és a szenvedéseket, az eksztatikust és a tragikust megjelenítő vizuális toposzok hogyan vándoroltak át egyik történelmi-kulturális korszakból a másikba. A < pátosz menedzsment  > ekként az ikonológiai módszer modernizálásaként és aktualizálásaként azzal foglalkozna, hogy az elmúlt száz évben a magyar vizuális kultúra hogyan élte meg a rendszerváltásokat, hogyan viszonyult az azok által felkavart ideákhoz és érzésekhez, és hogyan értelmezte át saját toposzait és pátoszformuláit. A beszélgetések során egyrészt arra keresnénk a választ, hogy a közelmúltban a magyar képzőművészet mely toposzai, milyen szimbólumai és allegóriái váltak aktuálissá, másrészt arra is, hogy mi történt ezekkel a toposzokkal a független magyar államiság évszázada folyamán.

A televíziós "hét műtárgya" műsorokat és későbbi művészeti eseményeket (Kis Varsó és Erhardt Miklós) is megidéző beszélgetés-sorozaton, kiválasztott művek mentén hívjuk beszélgetésre az alkotókat.

Koncepció és házigazda: Hornyik Sándor, művészettörténész

< Rendszerváltások >
A tranzit. hu 2019-20 folyamán < Rendszerváltások > címmel eseménysorozatot indít, amely előadások, kiállítások, kutatási bemutatók, tematikus folyóiratszámok formájában azt vizsgálja, hogy a politikai fordulópontok milyen valós és szimbolikus változásokat hoznak egy adott korszakban. Miként élnek tovább nézetek és történetek a felszín alatt, hogy aztán egy másik rendszerben újrainterpretálva meghatározó narratívaként kerüljenek elő. A projekt számára kidolgozott vagy adaptált esettanulmányok az elmúlt száz év politikai, társadalmi és kulturális eseményeinek korszakonként változó, gyakran politikailag kisajátított és egymásnak ellentmondó értékeléseit mutatják be.

A <Pátosz menedzsment> beszélgetés-sorozat ősszel folytatódik!

 

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!

ISBN K�nyv+Gal�ria