esemény
Konferencia: [Szét]tördelt hagyományok – Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban | Csányi Erzsébet, Orcsik Roland, Pintér Viktória, Visy Beatrix, Gazsó Hargita, Radics Viktória, Szarka Mándity Krisztina, Kürti Emese, Faragó Kornélia, Petőcz András, Novák Anikó, Ladányi István | Ferenczy Múzeumi Centrum

megnyitó | 2018. március 8. 09:45

web | http://www.muzeumicentrum.hu/s...

cím | Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre Kossuth L. u. 5.

Térkép

Néző·pontosítás konferenciasorozat:

A Ferenczy Múzeumi Centrum Irodalmi Osztálya a Szöveg és kép viszonyának újszerűsége a régi Mozgó Világ folyóiratban (1975—1983) című rendezvényével 2017-ben elindította a Néző·pontosítás című konferenciasorozatát, melynek alapvető szempontja, hogy mindig még élő, látogatható kiállításhoz kapcsolódóan kerüljön megrendezésre. Az irodalommal párhuzamosan a vizuális művészetek, az intermediális kérdésfeltevések felé nyitott kiállításokhoz igazítva, a megvalósulás aktualitását kiaknázva a konferenciák tematikája is szöveg és vizualitás kapcsolódásának, egymásra hatásának, érintkezésének, közös törekvéseinek a vizsgálata.

A részvétel ingyenes, de kérjük regisztráljon! Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: konferencia@muzeumicentrum.hu


>>> PROGRAM <<<

9:45
Köszöntő: Gulyás Gábor múzeumigazgató
Bevezető: Szilágyi Zsófia Júlia, Véri Dániel


KONTEXTUS
Szekcióvezető: Szilágyi Zsófia Júlia

10:00
Csányi Erzsébet: Szellemi együtthatók. Egy épület, egy tribün − több nyelv, több folyóirat
10:20
Orcsik Roland: Ludizmus – játék, káosz és autonómia a symposionista lírában
10:40
Kérdések, vita

11:00 - Kávészünet

ÉLETMŰVEK
Szekcióvezető: Ladányi István

11:10
Pintér Viktória: Spontaneitás és életkollázs. Ladik Katalin lírája az Új Symposion hasábjain
11:30
Visy Beatrix: A félelem nüanszai. Újvidék, korhangulat, elnyomás Tolnai Ottó: Világpor és Virág utca 3 című köteteiben
11:50
Gazsó Hargita: Az ötlettől a megvalósulásig. Juhász Erzsébet szövegei az Új Symposionban, valamint hagyatékának tükrében
12:10
Radics Viktória: Képrombolás Sziveri János költészetében
12:30
Kérdések, vita

13:00 - Ebédszünet

KÉPZŐMŰVÉSZET
Szekcióvezető: Véri Dániel

14:00
Szarka Mándity Krisztina: Ács József és Benes József az Új Symposionban
14:20
Kürti Emese: UFO Party. Az Új Symposion folyóirat szerepe a magyarországi neoavantgárdban
14:40
Faragó Kornélia: Affinitások és koncepciók. Képzőművészeti gondolkodás az Új Symposionban
15:00
Kérdések, vita

15:30 - Kávészünet

HATÁSTÖRTÉNET
Szekcióvezető: Visy Beatrix

15:50
Petőcz András: Nyitottság a zártság felől nézve – avagy az Új Sympo hatása a 80-as évek magyarországi fiatal irodalmára
16:10
Novák Anikó: Lakoma a vizualitás asztalánál. Az Új Symposion mint élő hagyomány a vajdasági magyar folyóirat-kultúrában
16:30
Ladányi István: Symposion-interjúk. Szépirodalom, tanúságtétel, irodalomtörténeti forrás?
16:50
Kérdések, vita

17:20 - Zárszó

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

FKSE Patron