esemény
HYPERMETROPIA | Bánki Ákos, Gyarmati Zsolt | Ateliers Pro Arts/A.P.A.!

megnyitó | 2017. augusztus 24. 19:00

a kiállítást megnyitja | Seregi Tamás, filozófus, Dj KristofLab

a kiállítás bezárása | 2017. szeptember 14.

A hypermetrópia, azaz távollátás egyfajta látászavart feltételez, amiben a szem alkalmazkodása nélkül a közeli tárgyakról nem keletkezik éles kép az ideghártyán. Persze mindez egy művész szűrőjén keresztül nézve szándékoltan hipotetikus felvetés.
A “túllátás” mint kifejezés jelentheti akár a homályos jövő portretizálását, illetve azt is, hogy az alkotók által felvetett társadalmi problémák fókuszában elsősorban nem a kényszeres együttélés indukálta indulatok, hanem a humánum áll. Sőt, ezen az úton haladva akár azt is, hogy az adott egyénen túllátva mennyiben fedi le a közvetíteni kívánt virtuális személyiség a valódit. Vajon a virtuális szociális közegben lézengve a tökéletes(nek látszó) élet iránti olthatatlan vágy milyen torzulásokat idéz elő a valódi életünkben, a személyiségünkben? Mennyire vagyunk kellően aktív esztétikai eszközökkel felfegyverkezve a virtualitásban közszemlére tehető életpillanatok leképezéséhez? Lehete művészet, hogy többé vagy kevésbé nyilvánvaló hazugságot kívánunk valóságként kommunikálni? Vizsgálódásunk tárgya elsősorban ennek mikéntje, a mód, ahogy a virtuális térben megnyilvánulunk.
Művészeti szempontból a két kiállító művész Bánki Ákos és Gyarmati Zsolt elsősorban azt helyezi az érdeklődése homlokterébe, hogy miként viszonyul a művész szubjektuma a reális és virtuális világ dolgaihoz, ez a viszony létezik-e egyáltalán? Hogyan válhat, válhat-e egyáltalán az így összegyűjtött információ tudássá a művész szűrőjén keresztül? Az így szintetizált ismerethalmaz gyakran tartalmaz önellentmondásokat. Ugyanis míg a valós tér fogyasztási struktúrája egyfajta állandó kényszerként elidegeníti a társas kapcsolatokat és jellemzően irracionális, addig a virtualitásban turbó módba kapcsolva osztjuk meg intimitásunk minden apró rezdülését.
A kiállítók más vizuális textust használva mutatják be, mit sikerült szintetizálniuk saját egyéni
szűrőjükön keresztül, és ez hogyan öltött alkotásaikban testet.
 
Jótanács

Az ikOn adatbázisába feltöltött események az artRoll oldalakon azonnal láthatóvá válnak.