esemény
Romhány Veronika: Nimova Projeckt://Néró | Romhány Veronika | Horizont Galéria

megnyitó | 2017. május 10. 18:00

a kiállítást megnyitja | Puskár Krisztián

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2017. junius 3.

cím | Horizont Galéria (H-1066 Budapest, Zichy Jenő u.32.)

Térkép

Megnyitó: 2017. május 10., szerda 18:00 óra
Megnyitja: Puskár Krisztián
A kiállítás látogatható: 2017. június 7-ig.

 

...egy-egy animáció végtelenítve; rajtuk a mozgások, zuhanások, eltűnések, feltűnések is - végtelen ismétlődésben.
A videókat összekötő, egy nagyobb méretű szobor kényelmesen elnyúlik;
kinyújtott lábának hetyke lábfejével egy babérkoszorút tart, miközben ujjával a róla készült videóra mutat.
Pernyék, kuka, falfirka, eltört talapzat.

“ Módszer, Történelem, Egyén.

• Egy állás, ami a társadalmi ranglétra tetején vagy alján
• egyben egy sorsot is teremt (?)
• vagyis egy előre látható létet annak, aki majd betölti
• és a magánélet szigorú különösségében
• Egy meghatározott család struktúrái
• mint bizonyos esetben
• a történelem mozgása által létrehozott intézmény struktúrái
• lehetővé teszik- legalábbis elméletben -
• számára, hogy előre lássa
• ezt az átélendő és elviselendő létet -
• E sorsot (?)
• amely (nyilván?) valamiféle neurózis lesz az adott környezetben születendő (gyermek) számára. “

/önkényes kiemelések a Módszer, Történelem, Egyén. Válogatás Jean-Paul Sartre filozófiai írásaiból. Gondolat. Budapest, 1976. 289-290.p/

A Nimova Projeckt egy névleges társulás, ami egy kiállítás kapcsán először az orosz Nimova kisasszony bőrébe bújva (el a felelősség elől) született meg, majd ettől fogva Romhány Vera, Vera Nimova és Sanyi ASUS X555L technikai segédletével különböző projekteket hoz létre.

Megalakulásának oka egy kitalált nézőpont kibontása volt és az azóta eltelt (nagyjából három év) alatt a kvázi csoportosulás az autoriter személyiség különböző megnyilvánulási formáival foglalkozik -és ebből tárgyak vagy mozgóképek is születnek. Érdeklődési körét jelenleg leszűkíti arra, hogy a saját módján utánajárjon különböző technikák segítségével, mint a videó, 3d animáció vagy szobor annak, hogyan befolyásolhatja a hatalom, a mohóság vagy akár a szégyen a személyiséget.

A Nimova Projeckt egy megközelítésmód és érdeklik a kapzsi emberek.

https://vimeo.com/nimovaprojeckt
https://nimovaprojeckt.com/

***

Vernissage: 05.10.2017 6PM
Opened by: Krisztián Puskár
The exhibition is on view until June 7., 2017.


...one, two, three animations - looped; and there is motion, fall, disappearance, splurge on them - with an endless repetition.

There is a roughly human-sized sculpture, relaxed comfortably between the videos;
with pert foot of his outstreched leg he holds a Laurel wreath while he points out the video of himself.

Flying ashes; trash can, graffiti, a broken pedestal.

“Method, History, Individual.

• An occupation, at the bottom or on the top of the social ranks
• determines a destiny (?)
• therefore a predictable way of being for a person who fills it
• and with strict peculiarity of privacy
• Structures of a defined family
• as in some cases
• structures of an institution created by the motions of history
• make it possible – in theory at least -
• for him to be able to foresee
• this stated way of his existence
• This destiny (?)
• which is (obviously?) going to be some sort of neurosis (for every child) growing up in a given environment”

/arbitrary highlights from Method, History, Individual. Selection of J-P. Sarte philosophical writings. Gondolat, Budapest, 1976. 289-290. p/

 


Nimova Projeckt is a nominal co-op - it was born as a result of running away from responsibility with a usage of a fictional russian artist persona called miss Nimova for a venue. Since this symbolic act Romhány Vera, Vera Nimova and with the great techniqual support of Sanyi ASUS X555L they work together on various projects.

Nimova Projeckt since its founding (more than three years now) is focusing on different kind of manifestations of authoritarian personality especially to be able to unerstand this personality type more accurately -and represent how power, shame, or greed can deeply influence the self using variant techniques like video, 3D animation or sculptures.

The projeckt means: perspective and narrative language -usually with taste for greedy people.

https://vimeo.com/nimovaprojeckt
https://nimovaprojeckt.com/

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

Besny� �va -- Szem�lyes t�vols�g