esemény

kurátor | Lucza Zsigmond

megnyitó | 2017. május 5. 19:00

a kiállítást megnyitja | Bordács Andrea művészetkritikus, esztéta

web | https://mamusociety.wordpress....

a kiállítás bezárása | 2017. május 26.

cím | MAMŰ Galéria / 1071 Budapest, Damjanich u.39. (bejárat a Murányi utcából)

Térkép

MÉDIUMIDÉZŐK / MEDIUM CONJURORS
2017.05.05. – 2017.05.26.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:
BENYOVSZKY-SZŰCS DOMONKOS, BRAUN ANDRÁS, BRÜCKNER JÁNOS, BULLÁS JÓZSEF, CSURKA ESZTER, FELSMANN ISTVÁN, GYARMATI ZSOLT, GYŐRFFY LÁSZLÓ, KUPCSIK ADRIÁN, LUCZA ZSIGMOND, VARGA RITA, ZAKARIÁS ISTVÁN

KURÁTOR / CURATOR: LUCZA ZSIGMOND

MEGNYITÓ / OPENING:
2017. május 05. / 5 May 2017 (péntek / Friday) 19:00 / 7 p.m.

MEGNYITJA / OPENING SPEECH BY:
BORDÁCS ANDREA művészetkritikus, esztéta / art critic, aesthete

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: 2017. május 26-ig, szerda, csütörtök, péntek 14-18 óra között / untill 26 May 2017, Wednesday, Thursday, Friday from 2 p.m. to 6 p.m.

_
Míg Greenberg dogmatikusan ragaszkodott a vegytiszta, azaz csak önnön határain belül maradó festészethez, a pop-art művészei már nem törődtek ezekkel a határokkal, és szabadon vándoroltatták alkotásaikat egyik médiumból a másikba, azokat sokszor műveik témájává téve. Azóta a legkülönfélébb mediális műveletek mindinkább föllazították a hagyományos művészeti ágak közötti határokat, ám egyúttal arra késztették a festészetet, hogy rendre újradefiniálja önmagát, és igazolja hagyományos eszközrendszerét. Így a festészet ma sem oldódott föl az őt körülvevő digitális média tengerében, de beépítette és használja annak látványvilágát, és folyamatos párbeszédet folytat vele.

A Médiumidézők c. kiállítás olyan hazai műveket sorakoztat fel, amelyekben jellemzően megjelenik más – főleg a digitális – médiumok hatása. A néző egyrészről a médiumok során átszűrt valóság esszenciájával találkozik az alkotásokban, másrészről ezek a művek sokszor kifejezetten magukról a médiumokról is szólnak; a közvetítő közeg szereplővé válik bennük.
_
While Greenberg dogmatically insisted on pure, staying within your boundaries, style of painting, pop-art artists did not care of these limits. They drifted their work freely from one medium to another making them their own theme of creation. Since then the various medial procedures have loosened up boundaries  among  traditional art forms making painting redefine itself and justify its traditional resource system at the same time. So even today, painting has not been dissolved in the surrounding sea of digital media, but it has built in and uses its spectacle while keeping an ongoing coversation with it.

The exhibition called Medium Conjurors line up national works in which other- mainly digital-  media’s effects appear. One hand in these works viewers meet the essence of media filtered reality, on the other hand these pieces of arts are often specifically about the media themselves; the mediating agent becomes the performer in them.

 

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával! Az ikOn weboldalán sokkal több információt talál az eseményekről.

Besny� �va -- Szem�lyes t�vols�g