esemény
Unfolded territories | Koós Gábor | Chimera-Project

megnyitó | 2017. március 23. 18:00

a kiállítást megnyitja | Dékei Kriszta

web | http://www.chimera-project.com...

a kiállítás bezárása | 2017. április 17.

cím | Chimera-Project Gallery, 1072 Budapest, Klauzál tér 5.

Térkép

A Chimera-Project Galéria örömmel mutatja be soron következő, 2017. március 23-án, 18 órakor nyíló tárlatát, mely Koós Gábor “Unfolded territories” (Kibontott terep) című egyéni kiállítása és Koós új sorozatának debütálása egyben. A kiállítást Dékei Kriszta, muzeológus nyitja meg. A tárlat március 24-től április 22-ig lesz megtekinthető.

Koós Gábor 2012-es diplomamunkája a sikeres “Budapest Diary” sorozat nyitánya, mely nagyméretű fametszeteket és azok dúcait installálja és értelmezi egy műalkotásként. Ezekre épült az emlékezéssel foglalkozó, tematikusan is szerves egységet alkotó “Souvenir” sorozata, mely esetében a művész élet-nagyságú, három dimenziós objekteket hoz létre frottázs technikával. Ezen munkáival 2014-ben nem csak a hazai “Az év grafikája” díjat, de a Miskolci Grafikai Triennálé díját és egyetemi éveinek lezárását követő években a Derkovits Gyula-ösztöndíjat is elnyerte. Koós a régióban és azon túl is aktív,
jelentős rezidencia programokon vett részt és neves intézmények tereiben állított ki (Banská St A Nica Contemporary, Meetfactory Prága, PROGR Art Center Svájc, Kunststiftung Baden-Württemberg, Budapest Galéria). Munkái fontos magán- és közgyűjteményekben is megtalálhatók, a “Budapest Diary” sorozat immáron a Ludwig Múzeum gyűjteményének része.

A jelenlegi egyéni tárlat továbblépés a művész korábbi munkáit ösztönző szándékától, hogy megőrizzen életrajzi vonatkozású helyeket és tárgyakat - melyet Mészáros Zsolt személyes “naplóírásként” jellemez - és egyben közelítés azon általánosabb érdeklődés felé, hogy feltárja, reprodukálja és ezáltal kisajátítsa a teret és annak meghatározó struktúráját. Ebből kifolyólag a művész új munkája már nem a szubjektív tapasztalatok manifesztációja, hanem egyfajta szisztematikus vizsgálatra való törekvés, kísérleti körülmények között. Ennek során az eredeti és a másolat kapcsolata iránti érdeklődése bontakozik ki új minőségében: a térre vonatkozó vizsgálódás vezérmotívumává válik, melyet Koós egy lebilincselő environment formájában valósít meg a Chimera-Project Galériában.

Az új installáció leírására Koós a diffeomorfizmus matematikai fogalmát használja. A diffeomorfizmus alapvetően egy struktúra lépésenkénti átalakítása egy másik struktúrává valamilyen konzisztens, szisztematikus eljárás által. Gondoljunk egy agyag gömbre, amit egy meghatározott folyamat során kockává formáztak. A gömb és a kocka ugyanabból az anyagból áll, de térbeli kiterjedésükben különböznek. Az új térbeli megjelenés újfajta módon láttatja és érteti meg velünk az eredeti struktúrát és az azt meghatározó elemeket.

A kiállításhoz Koós egy “talált” gyárépülettel kísérletezik, amit a galéria terében épít fel, ill. alakít át. Az átalakítást a már ismert, fél-automata frottázs technikával kivitelezi. Nem használ további eszközöket, nem végez finomításokat, nem alkalmaz szükségtelen szűrőket. Ez a technika lehetővé teszi a művész számára, hogy a gyár terét lépésről lépésre feltérképezze, a szó szoros értelmében elemeire bontsa és a galéria terén belül újrainstallálja azt.

Radikális gesztus, mely felveti - Walter Benjamint parafrazeálva - hogy miként változik meg egy teljes tér “aurája”, ha kiragadjuk közegéből és a Chimera-Project Galéria “white cube” környezetében reprodukáljuk. Koós korábbi munkásságának ismeretében már tudjuk, hogy a művész képes a tárgyakat életnagyságban reprodukálni és rendkívül hiteles másolatokat készíteni róluk. A diffeomorfizmus révén Koós olyan reprodukciókat készít, melyek az eredeti struktúrában észrevétlenül maradt elemekből nőttek ki, s ezáltal annak új minőségeit tárják fel. Az új eljárás során Koós korábbi munkáiban használt tiszta imitációt meghaladja. Ezen túl az installáció jobb megértést és új következtetéseket kínál a másolat teremtő minőségei és az eredeti és másolat kapcsolatát illetően.

Jótanács

Az ikOn archívumában az összes 2000. januárja óta feltöltött esemény megtalálható.
archívum

Besny� �va -- Szem�lyes t�vols�g