esemény
Tárlatvezetés a Gyökérzóna című kiállításon | Sass Valéria és Szabó Ádám szobrászosztály kiállítása | Óbudai Társaskör Galéria

kurátor | Koller Margit

megnyitó | 2017. május 4. 17:00

a kiállítást megnyitja | Koller Ágnes Hajnalka

web | http://obudaitarsaskor.hu

a kiállítás bezárása | 2017. május 4.

cím | Óbudai Társaskör Galéria

Térkép

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékének Sass Valéria – Szabó Ádám osztálya minden évben tematikus osztálykiállítást rendez külső helyszínen, melynek hagyományát még Körösényi Tamás szobrászművész, egyetemi tanár indította el.
Az idei osztálykiállítás témáját a Gyökérzóna cím határozza meg, melyhez az osztály tanárai és a meghívott kurátor egy speciális, csoportos alkotói módszert társítanak. A kiállítás résztvevői az alkotás során nem csak a témára koncentráltak, de egymás munkáira és a kiállítóter adottságaira is reflektáltak. Ebben a sajátos alkotói folyamatban lépésről lépésre egy environmentet hoztak létre, így a kiállítótérben az egyes művek nem pusztán egymás mellé állított, független alkotások csoportjaként jelennek meg, hanem egymással egységet alkotva, egy komplex szellemi hálózatot hoznak létre.
A kiállítás nézői személyes és kollektív gyökereink szövevényébe nyernek betekintést, és megkereshetik egyéni válaszaikat a művek által megjelenített kérdésekre: mit kapunk örökségbe a múltunk szereplőitől? Mennyiben határozza meg életünket az a kultúra, ahová születünk?  Mi történik, ha ezt magunk mögött hagyjuk? Milyen összeköttetésben maradunk gyökereinkkel, hogyan hatnak ezek jelenünkre?

A több hónapos együttgondolkodás eredménye 2017. május 14-ig tekinthető meg az Óbudai Társaskör Galériában.

Jótanács

Az ikOn artKomm levelek nem mindenben helyettesítik a postai meghívókat, de az ikOn használatával intézményenként átlagosan 4 havonta sprólható meg annyi papír, amennyi egy fa életét jelent(het)i.

Besny� �va -- Szem�lyes t�vols�g