esemény

ÉLETNAGYSÁG


Az Ari Kupsus Galéria ezúttal Szabó Franciska festményeit mutatja be, azonban a kiállítás kuriózuma, hogy a festőnő mind a négy művész testvére egy-egy munkájával kapcsolódik a kiállított anyaghoz. Szert-Szabó Dorottya animációs tervezőművész és illusztrátor, Szabó Júlia media designer és divatfotográfus, Szabó Hajnalka szobrász és Szabó Blanka divattervező művei gazdagítják a festő művészettörténettel, különösen az antikvitás emlékezetével, hatásával foglalkozó tárlatát.
A művész nővérek munkásságuk során számos metszéspontban találkoztak, amely nemcsak szoros családi kötelékük mentén alakult ki, hanem a művészeti tanulmányaiknak köszönhetően is. Közös élményük a mai nevén Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium művészettörténeti előadásai, amelyek megközelíthetőbbé tették a kultúrtörténet nagy alkotásait. A művészettörténeti előképek egyszerre adnak egyfajta otthonosságot és hordoznak nosztalgiát. A kiállításon az antik görög és római kultúra máig meghatározó műtárgyaival, szépségideáljával és mítoszaival foglalkoznak a nővérek. A kiállított művek érdekessége, hogy az embert vették mértékegységnek így, akár szobor, akár sík alkotás, akár öltözék, életnagyságban jelennek meg az alakok.
Az életnagyság nemcsak egyszerűen a lépték, amely egyúttal a műtárgy méretét határozza meg, hanem alapvetően befolyásolja nézőként a műhöz való viszonyunkat. Az életnagyság a mű és a befogadó között elemi kapcsolatot teremthet, hiszen nemcsak nézünk, hanem az egész testünkkel veszünk részt a minket körülvevő tér – ez esetben a kiállító tér – és a benne elhelyezett művek észlelésében.

Megnyitja: Minyó Szert Károly, képzőművész, szabadkézi fotográfus


Szabó Franciska így ír a Mások emlékei sorozatból kiszakadó új sorozatáról:
„Mélyreható felfedezés volt számomra a diafilmek visszanézése során, hogy milyen elementáris hatással volt rám (és tud még mindig lenni) egy-egy művészettörténeti előkép. A képek megfestése közben egy rejtett önarckép is kibontakozik: magam számára is választ keresek arra, mi adja a gyökerét a képzőművészeti tevékenységemnek? A sorozat 2021-ben megfestett vagy előkészített képei között számos barokk kori festmény szerepel, ugyanakkor sokkal összetettebb a művészettörténeti érdeklődésem, tagadhatatlan a barokk és az antik iránti nagyon korán kialakult vonzalmam. Bár a számomra ellenállhatatlan képek újrafestése történhetne egyszerű másolással, vagy akár történeti hűségre törekvő másolatok készítésével, a célom nem az, hogy minél pontosabban lemásoljam ezeket a képeket, hanem egyfajta szűrőn keresztül mutassam meg. Nemcsak az egyes műalkotásokra, művészekre vagy művészeti korokra szeretném irányítani a figyelmet, hanem a művészet történet megismerésének folyamatára is. Az eredeti műtárgyakkal csak kivételes esetekben találkozhatunk, a tanulás során reprodukciókkal kell beérnünk, amelyek sok esetben torzíthatják az eredeti műről alkotott képünket. Középiskolás éveim alatt éppen megtapasztalhattam az analóg, diafilmekről vetített művészettörténet oktatás és a digitális reprodukciók bevezetésének váltását, és ez a folyamat - vagyis a digitális reprodukciók térnyerése - robbanásszerűen változtatta meg a műalkotások hozzáférhetőségét. A digitalizálásnak köszönhetően a diafilmek kivonultak az oktatásból, az évek alatt pedig a film minőségéből adódóan hol megsárgultak, hol egészen rózsaszín monokróm képekké váltak. (Ugyanakkor a digitális reprodukciók színhelyességének kérdése is állandó problémát okoz.) Ezeket a képeket használom új sorozatomhoz, ismételten a véletlenszerűségre építve, ugyanakkor most nem mások emlékeiből építkezem, hanem a nyugati nézőpont dominálta művészettörténet írás kiemelt alkotásait nézem újra, és tekintek vissza az analóg oktatási segédeszközökre. A sorozat egyszerre hommage az alkotók felé (és kicsit tisztelgés az előző generációk művészettörténet tanárai előtt is) ugyanakkor a diafilmek kapcsán a látás, a megjelenítés, a műalkotásokhoz való hozzáférés kérdéskörén keresztül a megkísérlem valamilyen formában birtokba venni ezeket a képeket.”

Jótanács

Az ikOn adatbázisába feltöltött események az artRoll oldalakon azonnal láthatóvá válnak.

FKSE Patron