esemény
Műcsarnok Filmkör | AZ ÚT – II. | Stanley Kubrick: 2001 – Űrodüsszeia | Műcsarnok

megnyitó | 2020. november 11. 18:00

web | https://www.facebook.com/event...

cím | Műcsarnok Előadóterem

Térkép

Be­szél­ge­té­sek fil­mek­ről

napi téma:

Stan­ley Kubrick: 2001 – Űr­odüsszeia (2001: A Space Odyssey, 141 perc, 1968)
Elő­adó: Hirsch Tibor

to­váb­bi in­for­má­ció: https://​www.​fa­ce­book.​com/​events/​262​6159​4841​1467

A prog­ra­mon kor­lá­to­zott számú ven­dé­get / 30 főt tu­dunk fo­gad­ni. Meg­ér­té­sü­ket kö­szön­jük!

A prog­ra­mon éves Mű­csar­nok be­lé­pő­vel, vagy az­na­pi ki­ál­lí­tá­si be­lé­pő­jeggyel lehet részt venni.

A tel­jes prog­ram meg­te­kint­he­tő itt.

Jótanács

Az ikOn archívumában az összes 2000. januárja óta feltöltött esemény megtalálható.
archívum

Besny� �va -- Szem�lyes t�vols�g