esemény
KÉP(ZAVAR)T KÉP / a BLOCK Csoport kiállítása | NAYG István, PIKA NAGY Árpád, SEBESTYÉN Zoltán, TASKOVICS Éva | MAMŰ Galéria

megnyitó | 2019. február 15. 19:00

a kiállítást megnyitja | LÓSKA Lajos művészettörténész

web | https://mamusociety.wordpress....

a kiállítás bezárása | 2019. március 8.

cím | MAMŰ Galéria / 1071 Budapest, Damjanich u.39. (bejárat a Murányi utcából)

Térkép

KÉP(ZAVAR)T KÉP / a BLOCK Csoport kiállítása 
PICTURE / DISRUPTED IMAGE / The BLOCK Group Exhibition
2019.02.15 – 03.08.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS: 
–Aktív Block– NAYG István, PIKA NAGY Árpád, SEBESTYÉN Zoltán, TASKOVICS Éva

MEGNYITÓ / OPENING:
2019. február 15. / 15 February 2019 (péntek / Friday) 19:00 / 7pm

MEGNYITJA / OPENING SPEECH BY:
LÓSKA Lajos művészettörténész / art historian

/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/387187348723168/

/

A cím ara a disszonanciára utal, amellyel a kortárs mű(alkotás) kapcsán folytonosan szembetaláljuk magunkat, úgy is, mint valamely konkrét látvány immanens nyugalmába ékelődő idegen külső tényező, amely folytonos jelenlétével az értelmezhetetlenség okozója, de úgy is, mint a kortárs műtárgybefogadó erőteljes igénye a zűrzavarra, ami egész generációk életérzésével esik manapság egybe. A kép textusát, a szóban forgó látvány önmagával azonos eleven szövete jelenti, kontextusa pedig, a vonatkozó kép szövegkörnyezetbe ágyazott variációja lesz. A kontextus ez esetben azonos azzal a bizonyos beékelődő külső tényezővel, amely az értelmezhetőség okán kerül ugyan a „képbe”, de amely egyben az értelmezhetetlenség, illetve a félreértelmezhetőség okozójává válik.

Elképzeléseink szerint, kiállításunk képi világát a mixed-média határozza meg, amelyben a különböző médiális fragmentumok, egymásba folyva, egymásba kapaszkodva (reményeink szerint egymást erősítve) teremtik meg azt a bizonyos, vágyva-vágyott disszonanciát.

/

The title also refers to the dissonance that we constantly face ourselves with contemporary art (creation), as well as an external factor embedded in the immanent calm of a specific sight, which, with its continuous presence, is the cause of incomprehensibility, but also the strong demand of contemporary artistic admissions, the turmoil that nowadays coincides with the sensations of generations. The text of the image, the spectacle in question, is a living tissue of the same self, and its context will be an embedded variation of the image in the context. In this case, the context is the same with a certain embedding external factor, which, for the sake of clarity, becomes the “image”, but which at the same time becomes the cause of incomprehensibility and misunderstanding.

According to our ideas, the visual world of our exhibition is determined by the mixed media, in which the various media fragments, intertwining, clinging to each other (hopefully strengthening each other) create that certain, desirous dissonance.

/

HELYSZÍN / VENUE:
MAMŰ Galéria / Gallery
H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

/

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:
2019. március 8-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / until 8 March 2019, Wednesday, Thursday, Friday from 4pm to 7pm

A MAMŰ Galéria támogatói / The MAMŰ Gallery is supported by: NKA, MMA, EMMI, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

/

#mamuunderground #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #hungarianart

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!

ISBN K�nyv+Gal�ria