esemény
KÁLDI KATALIN Testek sebessége | Velocity of Objects | Káldi Katalin | Paksi Képtár

megnyitó | 2018. december 7. 17:00

a kiállítást megnyitja | ZSIKLA MÓNIKA, művészettörténész

web | http://paksikeptar.hu/home/

a kiállítás bezárása | 2018. december 29.

cím | Paksi Képtár, 7030 Paks, Tolnai út 2.

Térkép

A kiállító művész és a Paksi Képtár meghívja Önt

KÁLDI KATALIN
Testek sebessége | Velocity of Objects

című kiállításának megnyitójára

2018. december 7-én 17:00 órára

Köszöntőt mond Dr. VÁRADYNÉ PÉTERFI ZSUZSANNA,
a Paksi Városi Múzeum igazgatója.

A kiállítást megnyitja ZSIKLA MÓNIKA, művészettörténész.

A megnyitó után BEREN (KONCZ MÁRTON) zenél.

A kiállítás 2018. december 8-tól 2019. március 10-ig látogatható,
keddtől vasárnapig 10:00 és 18:00 között.

_ _ _

Testek sebessége

Tekinthetünk a dolgokra úgy is, mint amik egymáshoz való viszonyaikban fix együttállások formáját öltik, meg úgy is, mint amik együtt vagy elkülönülten, de folyamatos haladásban vannak. Nem kell választanunk a két szemlélet között, nem is tehetünk róla, hogy érzékszerveink és felfogóképességünk mit tesz épp lehetővé, megfoghatóvá számunkra.

Munkáim most ez utóbbi módon nyilatkoznak meg: az elmozdulások sorát, folyamatosságát sugallják.

Az elmozdulásoktól elválaszthatatlan az irányuk, az irányulás. A vektor olyan mennyiség, amelynek nagysága mellett iránya is van. Ezeken az ábrákon az az újdonság a korábbi munkáimhoz képest, hogy nem a „van”-ság mutatkozik meg rajtuk, nem bizonyos konstellációk, viszonyok, hanem hogy haladnak, és a haladásuk mutatkozik meg. A szereplő testek ugyanazzal a lassúsággal vagy gyorsasággal mozognak, mint a járművek, például a Csillagok háborújában.

Az egyes tárgyegyüttesek egymás mellé helyezve még tisztábban mutatják, hogy a középpontjuk számít, az a közös nevező bennük, az „egy” körüli szerveződés. Tetszőleges idomok (nem is mind szabályos), mégis meghatározott, elvi formájúak, kevéssé esetlegesek.

Körül ölelik a középpontjukat vagy súlypontjukat és szállítják pályájukon.

A militáns, stratégiai játékokban (sakk) a haladás, a helyváltoztatás a szervező erő, az evidencia. Ez az evidencia nyilvánul meg ezúttal.

Káldi Katalin

 

///

Velocity of objects

We can view objects as if they take the shape of fix constellations in their relations to each other, and also as if they are constantly moving, either together or separately. We do not have to choose from the two approaches, it is beyond our capabilities what our senses and intelligence make possible, comprehendible for us. This time my works manifest themselves in the latter way: they suggest the series of movements, and their continuity.

Direction is inseparable from movements, so is motion. Vector is a quantity that has both dimension and direction. The novelty in these illustrations is that they do not depict “being,” certain constellations or conditions, but they move and their motion becomes visible. The occurring objects move with the same slowness or fastness as vehicles, for example in Star Wars.

Placing the individual groups of objects side by side shows even clearer that what is important is their central point, and what they have in common is that they are organized around the “one.” These are arbitrary figures (not all of them regular) yet of defined, principled shapes, just slightly incidental. They surround their central points or centers of gravity, and carry it on their paths.

In the militant strategy games (chess for example) movement, changing of position is the organizing power, the evidence. This evidence is presented this time.

Katalin KÁLDI

 

web

_ _ _

PAKSI KÉPTÁR

7030 Paks, Tolnai út 2.

Tel.: +36 75 830 282

Mobil: +36 30 400 3368

www.paksikeptar.hu

rekamajsai@paksikeptar.hu


 

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!

ISBN K�nyv+Gal�ria