esemény
Exkluzív tárlatvezetés Földiné Irtl Melindával, Földi Tamással és Tóth Szabolccsal | Rejtett Történetek | Műcsarnok

megnyitó | 2018. november 22. 18:00

web | https://www.facebook.com/event...

cím | Műcsarnok

Térkép

Exkluzív tárlatvezetés Földiné Irtl Melinda okleveles buddhista jóga és buddhista tanítóval, Földi Tamás zenésszel (F.O.System, Vágtázó Halottkémek, Dharma) és Tóth Szabolcs szitárművésszel a Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek c. tárlaton

Szeptembertől decemberig kilenc rokon szellemiségű kiállítás nyílik meg a Műcsarnokban.
A tárlatok fókuszában az életreform-mozgalmak, ezek a több mint egy évszázaddal ezelőtt kezdeményezett törekvések állnak.
A kiállításegyüttes magja a Rejtett történetek című tárlat, amely a kezdeti évtizedeket tekinti át.

Az életreform a „fin de siècle' népszerű – mára történeti távlatba került – világmozgalma, amely a „menekülés a városból' jelszavát tűzte zászlajára. Ennek szellemében fogalmazta meg alapvető céljait: a természethez való visszatérést, az öngyógyítást, az elveszett kozmikus teljesség és a spiritualitás keresését. A sokszínű mozgalom a múlt századforduló táján az Osztrák–Magyar Monarchiában is virágkorát élte.
A civilizációkritikára gyakorlati válaszok születtek: olyan életmód-közösségek, mint a gödöllői művésztelep vagy a svájci Monte Verità. Ezek a kísérletek megteremtették a maguk új prófétáit, szentélyeit és új szertartásait is. „Üdvtanaik' szerint a megváltást, a szakralitást újra megjelenítő földi Paradicsom eljövetele a természetes életmód, a civilizáció ártalmainak leküzdése nyomán következhet be. A reformok átalakították a szabadidő eltöltésének, a lakókörnyezet kialakításának hagyományos formáit, a nemek közötti kapcsolat érzelmi, szociális, erotikus dimenzióit, de kiterjedtek a gazdasági életre, a nevelésre, a művészetekre és a vallásra is. A személyes életmód átalakítására és megújítására irányuló, a természetközeliséget és természetességet hangsúlyozó mozgalom a 20. elején széles körben intézményesült; egyesületek és társulások, sajtóorgánumok, gyógyintézetek, kommunák, reformüzletek és éttermek alakultak az életreform jegyében.
A kiállítás Magyarországon elsőként dolgozza fel az életreform történetét és művészeti vonatkozásait. Nem csupán arra vállalkozik, hogy bemutassa a régiónkban megjelenő különböző irányzatokat, hanem kitekint a korszak művészeinek a mozgalomhoz fűződő, eddig jórészt feltáratlan kapcsolatára is, egyben a modern művészet spirituális vonulatának magyarországi példáit is felmutatja. A múlt századfordulótól a 20. század első harmadáig tartó időszak számos ikonikus képzőművészeti alkotása ezáltal új megvilágításba kerül, és feltárulnak azok a „rejtett történetek', amelyek az ismert értelmezéseken, stiláris jegyeken túlmutatva alkotóiknak a természethez, a múlthoz, az emberhez, a testhez, a transzcendenciához fűződő viszonyukat láttatják.


Jegyár: 2900 Ft

Jótanács

Az ikOn archívumában az összes 2000. januárja óta feltöltött esemény megtalálható.
archívum

GODOT palyazat