esemény
A GONDOLAT TEKINTETE- záró tárlatvezetés | iSKI KOCSIS Tibor, GAÁL Miklós | Budapest Galéria

megnyitó | 2017. szeptember 6. 16:30

web | https://www.facebook.com/event...

iSKI KOCSIS Tibor és GAÁL Miklós tárlatvezetése a kiállítás kurátorának jelenlétében

A két művész olyan munkák sorát mutatja be, amelyekben a természet a szemlélődés, elmélkedés terévé válik. A romantikus avantgárd szemlélet mentén megalkotott, változatos médiumhasználatú közös kiállítás fényképeken, festményeken, rajzokon, videókon és szitanyomatokon keresztül mutatja be a hétköznapi látványt, amely az ábrázolás módja következtében átértelmeződik; a művészeti anyag maga is a természet részeként demonstrál.

Gaál szuggesztív munkáiban a hétköznapi motívumok diszkréten, meglepő módon alakulnak át. Mit is látunk valójában? Nincs a valóságtól elrugaszkodott, különálló művészi témája, számára a közhelyszerű – szélesebb ideológiai értelemben – „átlátható” tájképek, tárgyak, részletek érdekesek. Ezeket nagyfelbontású kép vagy videó formájában tárja a néző szeme elé. Gaál megtalálja az észlelés azon pontjait, ahol hagyományos módszerekkel demonstrálhatóan a képzelet és ráérzés egysége jelenik meg. Bemutatja a mindennapi élet szubjektív tapasztalatát – kiemelve és új fénybe helyezve a hétköznapiságot, a közhelyeket. Módszere gyakran ellentétes a hagyományos fényképezési attitűddel, azaz a fényképnek, mint a valóság illúziójának szétszedésével. Gaál a megmagyarázhatatlan dolgokkal játszik, és felhívja a figyelmet az állandó kétértelműségre.

iski Kocsis témája is maga a természet, annak mikro- és makrokozmosza. Egy lehetséges emberközpontú kortárs környezetdiagnózist készít. A látható valóság relativitására hívja fel a figyelmet. Átfogó világképünk egy-egy témáját más-más művészeti médiumban interpretálja, majd gyakran az ismétlés vagy a tükrözés vizuális nyelvén keresztül nyomatékosítja azt, illetve a változó nézőpontok fontosságát ragadja meg, amikor ugyanazon témákat párhuzamos ábrázolással járja körbe.


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The two artists present a series of works in which nature becomes a space for observation and contemplation. The joint exhibition, which consists of works of various media – photographs, paintings, drawings, videos and silk screen prints – was organized from a romantic avant-garde perspective, and it depicts everyday scenes. The manner of portrayal prompts reinterpretations of the scenes; the material of the art itself appears as part of nature.

In Gaál’s suggestive works the everyday motifs are transformed in a discrete yet surprising manner. What exactly are we seeing? He does not have a detached artistic subject matter divorced from reality. For him, the trivial – in the wider ideological sense – “transparent” landscapes, objects, details are what is interesting. He presents them to the viewer in a high resolution picture or video format. Gaál finds the points of perception where the unity of imagination and intuition are present demonstratively with traditional methods. He presents the subjective experience of everyday life – featuring ordinariness and commonplaces, and he sheds new light on them. His method is often in opposition to the traditional photographic attitude, i.e. to the photographs’ disassembling of the illusion of reality. Gaál plays with inexplicable things and draws attention to constant ambiguity.

The subject matter of the works of iski Kocsis is nature itself, its microcosms and macrocosms. He creates a possible human-centric contemporary diagnosis of the environment and draws attention to the relativity of visible reality. iski Kocsis interprets individual subjects of our comprehensive world view in various artistic media and often lays emphasis on them with the aid of the visual language of repetition and reflection, while also grasping the importance of changing viewpoints as he examines a subject with parallel depictions.

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.

ISBN K�nyv+Gal�ria