esemény

A Telep Galéria örömmel mutatja be a PostContemporary című kiállítást.

A PostContemporary (PoCo) annyit jelent, hogy végre túl kell lépni a több mint három évtizede hangoztatott “kortárs” jelzőn, mert az teljességgel üressé vált. Nem tagadjuk sem a posztmodernet, sem a kortársat, hiszen mi is abból jöttünk ki. Ugyanígy a posztszocialista, posztkommunista is él tovább. Mondhatnánk “utókortársat” is, de magyarul erőltetetten hangzik. A “post” (poszt) prefix egyszerre jelent ‘valami utáni’-t és ‘valaminek az utolsó fázisá’-t. A PostContemporary nemcsak művészetet jelent, hanem általánosabban ‘helyzet’-et, ‘feltételrendszer’-t.

A PoCo nem csoport, nem mozgalom, mégis lehet hozzá csatlakozni.

a kiállító művészek:

ÁZBEJ Kristóf, Sebastian BADEN (D), BORSOS LŐRINC, CSUTAK Magdolna (A), ELEKES Károly, EX-ARTISTS’ COLLECTIVE (Kaszás Tamás, Loránt Anna), Pierre André FERRAND (CH), GRÓF Ferenc, JANEZ JANŠA (SL), KALAS Zsuzsa, KEREZSI Nemere, KIRÁLY András, István KOVÁCS / Berlini Magyar Tv, KOKESCH Ádám, LITTLE WARSAW, Stano MASAR (SK), NAGY Csilla (H/SK), RÓNAI Péter (H/SK), SUGÁR János, SAXON SZÁSZ János, SZÉKELY Sebestyén (R), SZELLEY Lellé, SZEMZŐ Zsófia, SZÍJ Kamilla, SZOLNOKI József - Katharina ROTERS, TASNÁDI József, VESZELY Beáta, VIRÁG JUDIT GALERI.

a kiállítás konceptora: Beke László
a kiállítás helyszínleője: Sajnos Gergely

a kiállítás időpontja: 2017. szeptember 6 -24.
a kiállítás megnyitó időpontja: 2017. szeptember 6. 19:00 óra
a kiállítást megnyitja: VIRÁG JUDIT GALERI

---

Telep Gallery is pleased to announce its exhibition called PostContemporary.

PostContemporary (PoCo) means that we finally have to move on with the term ’contemporary’ which has been stressed for more than three decades because it became completely vacant. We deny neither the postmodern nor the contemporary since we came from them. Just like the post-socialist and the post-communist lives on too. We could use PostContemporary in Hungarian loan translation, but it sounds forced. The prefix ’post’ means ’after something’ and ’the last phase of something’ the same time. The PostContemporary marks not only art, but more generally ’situation’, ’conditionality’.

The PoCo is not a group, not a movement, still you can join it.

the exhibiting artists:

Kristóf ÁZBEJ, Sebastian BADEN (D),BORSOS LŐRINC, Magdolna CSUTAK (A), Károly ELEKES, EX-ARTISTS’ COLLECTIVE (Tamás Kaszás, Anna Loránt), Pierre André FERRAND (CH), Ferenc GRÓF, JANEZ JANŠA (SL), Zsuzsa KALAS , Nemere KEREZSI, András KIRÁLY, István KOVÁCS / Berlini Magyar Tv, Ádám KOKESCH, LITTLE WARSAW, Stano MASAR (SK), Csilla NAGY(H/SK), Péter RÓNAI (H/SK), János SUGÁR, János SAXON SZÁSZ, Sebestyén SZÉKELY (R), Lellé SZELLEY, Zsófia SZEMZŐ, Kamilla SZÍJ, József SZOLNOKI - Katharina ROTERS, József TASNÁDI, Beáta VESZELY, VIRÁG JUDIT GALERI.

the conceptor of the exhibition: László Beke
the crime scene investigator of the exhibition: Gergely Sajnos

on view: 6-24 September 2017
opening: 6 September 2017, 7pm
opening by: VIRÁG JUDIT GALERI

Jótanács

Az ikOn adatbázisába feltöltött események az artRoll oldalakon azonnal láthatóvá válnak.

ISBN K�nyv+Gal�ria